ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลพระราชทาน เป็นผู้ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ตามโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,11:12  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศปีการศึกษา 2557 - 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสุณิสา บัวขาว
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2560,10:37  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..