โครงสร้างการบริหารงาน
แผนภูมิการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหาร 4 ฝ่ายงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.57 KB
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.92 KB