กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.16 KB
แบบรายงานการนิเทศจุดเน้นส่วนที่ 1-2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.63 KB
แบบรายงานการนิเทศจุดเน้นส่วนที่ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.5 KB
ปฏิธินวิชาการ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.22 KB
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68 KB
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.32 KB