สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน


ต้นไม้ประจำโรงเรียน        :               ต้นประดู่

สีประจำโรงเรียน                :               แสด-ดำ

อักษรย่อโรงเรียน                :               ม.ช.

คำขวัญโรงเรียน                  :               รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปรัชญาโรงเรียน                  :               โยคา เว ชาตรี ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดเพราะความประกอบ)